Google kúpil podiel v Synergyse, startupe špecializujúcom sa na tréningy efektivity v Google Apps. Cieľom (skromná domnienka :-)) je dostať čo najviac užívateľov na Google Apps a tým zvýšiť trhový podiel Google v tejto oblasti. Synergyse produkuje Google Chrome doplnok, virtuálneho sprievodcu, ktorý užívateľov učí, ako byť čo najviac produktívny s využitím Google Apps.

Blog Comments powered by Disqus.